Jovan Milošević

dipl. Inž. elektrotehnike, IT stručnjak, menadžer.
Fokusiran na efikasnu upotrebu tehnologija kao sredstva za intelektualni i društveni napredak.
Zalaže se za razvoj kulture komunikacije i poboljšanja obrazovanja kao platforme za moralno i materijalno unapređenje.

Jovan Milošević je član porodice Jovana Ristića.

Aleksandar Leka Mladenović

Redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, slikar i grafičar.
Član ULUS.-a od 1992, održao je 42 samostalne izložbe i učestvovao je na oko 400 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je više nacionalnih i medjunarodnih priznanja za umetničku grafiku.

Srđan Ninković

Profesionalac sa više od 25 godina radnog iskustva u finansijskom sektoru tokom kojih je obavljao različite odgovorne rukovodeće uloge.

Internacionalno radno iskustvo stekao je tokom rada na zahtevnom i izrazito konkurentnom tržištu Japana, sveobuhvatno poznaje lokalno i regionalno tržište. Osnivač i vlasnik ili suvlasnik preduzeća koja posluju u različitim poslovnim sektorima.

Obrazovanje stekao na Mašinskom fakultetu, Fakultetu za poslovnu ekonomiju i Fakultetu organizacionih nauka, zajedno sa brojnim dodatnim treninzima u oblasti menađmenta.