Јован Милошевић

дипл. Инж. електротехнике, ИТ стручњак, менаџер.
Фокусиран на ефикасну употребу технологија као средства за интелектуални и друштвени напредак.
Залаже се за развој културе комуникације и побољшања образовања као платформе за морално и материјално унапређење.

Јован Милошевић је члан породице Јована Ристића.

Александар Лека Младеновић

Редовни професор на Факултету ликовних уметности, сликар и графичар.
Члан УЛУС.-а од 1992, одржао је 42 самосталне изложбе и учествовао је на око 400 групних изложби у земљи и иностранству.
Добитник је више националних и медјународних признања за уметничку графику.

Срђан Нинковић

Професионалац са више од 25 година радног искуства у финансијском сектору током којих је обављао различите одговорне руководеће улоге.

Интернационално радно искуство стекао је током рада на захтевном и изразито конкурентном тржишту Јапана, свеобухватно познаје локално и регионално тржиште. Оснивач и власник или сувласник предузећа која послују у различитим пословним секторима.

Образовање стекао на Машинском факултету, Факултету за пословну економију и Факултету организационих наука, заједно са бројним додатним тренинзима у области менађмента.